Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

Born in Africa: kansen voor kids in Zuid-Afrika

Born in Africa (BIA) is een kleinschalige Belgische organisatie in Plettenberg Bay, Zuid-Afrika, die probeert kansen voor kinderen te creëren in enkele van de vele townships van Zuid-Afrika. Born in Africa is opgezet en wordt geleid door Isabelle De Smul-Brink. In de zomer van 2004 heb ik – Remco Kalf – Isabelle ontmoet tijdens een periode van vrijwilligerswerk in het schooltje van het township Kurland, waar Born in Africa actief is. Ik was erg onder de indruk van de kansloze situatie waarin veel kinderen daar verkeren, en het goede werk dat Born in Africa hier doet.

Geïnspireerd door de gedrevenheid van Isabelle, hieronder aandacht voor haar organisatie, waarvan ik met eigen ogen heb gezien dat die erg goed werk verricht.

BIA staat los van enige politieke of religieuze banden. Het hoofddoel is het verdedigen van de kinderrechten, en de kinderen een eerlijke kans geven op onderwijs. Born in Africa is werkzaam in vier lagere scholen (Harkerville, Wittedrift, kranshoek en Crags), één middelbare school (Plett) en één kleutertuin (Qolweni), in de ruime omgeving van Plettenberg Bay.

Een video over Born in Africa:

BIA biedt gratis onderwijs, individuele counselling, vakantie-activiteiten en kampen aan de BIA kinderen. Daarnaast worden naschoolse activiteiten georganiseerd voor alle leerlingen van de scholen waar BIA werkzaam is. Er vinden regelmatig huisbezoeken plaats om in nauw contact te blijven met de families waarmee BIA werkt. De algemene gezondheidstoestand van de kinderen wordt gescreend, en indien nodig worden afspraken met dokters of vervoer naar het ziekenhuis, de dokter of de tandarts georganiseerd.

Voor de dagelijkse running heeft BIA enkele gekwalificeerde maatschappelijke werkers, een coördinator, een co-coördinator, een project manager en een leerkracht voor de naschoolse activiteiten aangesteld. BIA werkt ook nauw samen met een team van gemotiveerde –hoofdzakelijk Belgische en Nederlandse- vrijwilligers. Zij komen, op eigen kosten, naar Zuid-Afrika om een handje toe te steken binnen BIA.

Het werk dat BIA doet is mogelijk dankzij de vele ‘peetouders’. Zij betalen elk jaarlijks 250 Euro voor het onderwijs en de opvoeding van hun petekind.

Een paar foto’s genomen in Kurland, zomer 2004:

De visie van Born in Africa

“De kinderrechten zijn nu volledig opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar dit is niet genoeg om de daadwerkelijke toepassing ervan op het dagelijkse leven van de kinderen te kunnen garanderen. Born in Africa wil iets aan deze situatie doen, door zich te richten op de naleving van de kinderrechten. Eén van de lange termijn doelstellingen is om een Zuid-Afrikaanse middenklasse te creëren. Volgens ons kan dit enkel door te investeren in de kinderen en hun educatie.

Born in Africa gelooft erin dat elk kind recht heeft op een degelijke en volledige onderwijs loopbaan. Ieder kind heeft het recht dromen te hebben, zijn eigen studierichting te kiezen om de job van zijn dromen te vinden. We geloven dat dit een proces is dat zo vroeg mogelijk moet beginnen en daarom richten we ons ook voornamelijk op de kinderen, die uiteindelijk de toekomst van het land zullen zijn. Met de hulp van de leerkrachten en de maatschappelijk werkers selecteren we de meest behoevende, maar nog erg gemotiveerde kinderen. We nemen hen op in ons programma en betalen hun inschrijvingsgeld op school, kopen hen een schooluniform, truien, een regenjas, een paar schoenen, een boekentas en een trainingspak. Het grote doel van de selecties is juist die kinderen te vinden die gemotiveerd zijn te studeren, die een positieve houding hebben, maar wiens kansen te klein zijn om hun opleiding af te maken, zonder de steun van BIA.

BIA is ook van mening dat, om onze lange termijn doelstellingen te bereiken, het heel belangrijk is samen te werken met de ouders. Dit is geen eenvoudige taak. Vele huissituaties hebben te kampen met schrijnende armoede, drugs of alcoholverslavingen en geweld. Dit zijn zaken die een grotere en gespecialiseerde aanpak vergen. Wij beseffen maar al te goed dat we niet in staat zijn alle problemen op te lossen, maar door middel van het sociale netwerk rond BIA proberen we de hele gemeenschap verantwoordelijk te maken voor de strijd tegen armoede, en de gevolgen voor de gezondheid, opvoeding en economie in het algemeen. Dit is onze manier om ons steentje bij te dragen aan de Zuid-Afrikaanse ontwikkeling.”

Algemeen Nut Beogende Instelling