Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

Community Development Atsiekpoe and Vome, Ghana

Het jaar 2009 is de officiële start van een gezamenlijk initiatief tussen de stichting Stepping Stones for Africa (SSFA), de kleinschalige reisorganisatie Jolinaiko Eco Tours en het Ghanese dorp Atsiekpoe. Via deze samenwerking hoopt SSFA een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het verbeteren van leefomstandigheden op het Afrikaanse platteland.

Atsiekpoe, een gewoon en daarom zo’n bijzonder dorp in Ghana

Mr. Tamaklo in AtsiekpoeDe oude wijze bewoner, mijnheer Tamaklo (foto), zal je corrigeren als je Atsiekpoe (spreek uit ‘a-tjémpe’) een dorp noemt. Volgens deze vriendelijke man is Atsiekpoe geen dorp maar een “town”, een middelgroot stadje. Deze benaming heeft iets humoristisch gezien de slechts 400 bewoners die Atsiekpoe rijk is, wonend in eenvoudige uit leem en termietenklei opgetrokken huisjes, met rieten en hier en daar zinken dakbedekking, en de afgelegen ligging aan de oever van de Volta rivier. Een dorp in rust en stilte omgeven van mooie natuur en uitzicht over de rivier waar het op gezette tijden bedrijvig kan zijn. Bedrijvig met de plaatselijke tilapia- en garnalenvissers die hun netten binnenhalen, de zo nu en dan aanmerende kanoferry en het gejubel van kinderen die zwemmen of water halen en vrouwen die hun was doen.

Atsiekpoe and Vome in the Volta Region in Ghana
Atsiekpoe en Vome in de Volta Region in Ghana

De algemene voorzieningen beperken zich tot een school, twee kerken en een barretje voor warme Cola, Fanta of iets sterkers. Hier en daar verkoopt men wat proviand of is de ambachtsman aan het werk, zoals de ijzersmid en de manden wever. Met alle respect voor Mijnheer Tamaklo, maar in Atsiekpoe ervaar je het pure Afrikaanse dorpsleven:

Onze partner in dit project: Jolinaiko Eco Tours

Apollo Panou, Jolinaiko Eco ToursSinds 2005 raakte Apollo Panou (foto), de oprichter van Jolinaiko Eco Tours, bij Atsiekpoe betrokken. Naast het organiseren van reizen streeft Jolinaiko Eco Tours een breder doel na. Enerzijds hoopt het bedrijf haar reizigers een onvergetelijke Afrika-ervaring te bezorgen, anderzijds probeert het bij te dragen aan het verbeteren van leefomstandigheden in de dorpen en van de individuen die zij onderweg tegenkomen. Om dit streven meer vorm te geven was Apollo op zoek naar een plek waar reizigers het Afrikaanse dorpsleven kunnen ervaren door er te verblijven en er aan deel te nemen, en waar de dorpelingen inkomsten kunnen genereren door excursies en voorzieningen te ontwikkelen en aan te bieden.

Toen Apollo bij toeval in het dorp Atsiekpoe terecht kwam was hij overtuigd dat dit de ultieme plek was om zijn droom ‘Jolinaiko Eco Village’ vorm te geven; een plek waar reizigers en dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en elkaar inspireren op een respectvolle en vriendelijke wijze. Hierdoor hoopt Apollo ook een gevoel van trots en waardigheid over te brengen bij de mensen op het platteland.

Apollo Panou: “Op het platteland is men vaak zo laagdunkend over zichzelf en hun dorp, maar er is zoveel om trots op te zijn, en met de nodige steun zoveel te genereren…”

Stepping Stones for Africa richt zich op ambitieuze en toegewijde organisaties en personen in Afrika die streven naar betere levensomstandigheden voor zichzelf en hun omgeving. Het feit is dat het realiseren van ambities in dit gedeelte van de wereld wordt bemoeilijkt door gebrek aan middelen, dan wel financieel, praktisch of door gebrek aan kennis. Door deze middelen aan te reiken, hoopt de stichting een ‘stepping stone’ te vormen voor het dorp.

Jolinaiko Eco Tours logoEen aantal jaar geleden heeft de stichting om deze reden Apollo ondersteund zijn reisorganisatie meer bestaansrecht te geven door het ontwikkelen van een website, huisstijl en het verlenen van zakelijk advies. Deze ‘stepping stone’ heeft zijn vruchten afgeworpen. Jolinaiko Eco Tours is nu een goed gevestigde reisorganisatie en ervaart een continue toestroom aan clientèle voor individuele en (kleine) groep reizen door Ghana en de buurlanden Togo, Benin en Burkina Faso.

Stepping Stones voor Africa heeft de ontmoeting tussen Jolinaiko Eco Tours en Atsiekpoe, en alles wat daarna volgde, op de voet gevolgd. Een bijzondere ontwikkeling wetende dat Apollo Panou en zijn Jolinaiko Eco Tours ooit een ‘doel-project’ vormde. Momenteel is Jolinaiko Eco Tours een serieuze partner van Stepping Stones for Africa en speelt een belangrijke rol in het identificeren, monitoren en evalueren van projecten. Op deze wijze vormt Jolinaiko Eco Tours een ‘stepping stone’ voor de stichting, en in het bijzonder een ‘stepping stone’ voor Atsiekpoe.

Community development in Atsiekpoe

De mooie kanten van Atsiekpoe steken ruw af tegen de schaarste die men ervaart. Gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en elektriciteit zijn de hindernissen naar economische vooruitgang en goede gezondheid. Atsiekpoe probeert op verschillende manieren zelf fondsen te werven. Bijvoorbeeld door het organiseren van een dorpsfeest, waarbij geld opgehaald wordt met het veilen van eigen verbouwde producten aan mede dorpsbewoners. In vier jaar tijd is het dorp in staat geweest om elektriciteitspalen bij elkaar te sparen. Momenteel proberen zij fondsen voor de bedrading te realiseren. Eigen participatie is iets waar Atsiekpoe bekend om staat.

Jolinaiko Eco Tours en Stepping Stones for Africa proberen op de volgende wijze Atsiekpoe te ondersteunen in het verbeteren van leefomstandigheden:

Jolinaiko Eco Tours:

  • Doel: Ontwikkelen van ecotoerisme in Atsiekpoe en daardoor een extra inkomstenbron voor bewoners, culturele uitwisseling van kennis en ervaring, en bewustwording waardigheid van cultuur en traditie.
  • Activiteiten: Bouw van een Eco lodge, begeleiding van het dorp in de ontwikkeling van excursies, organisatie van een lokaal ‘Tourism-Committee’ en promotie van het dorp als eco-bestemming.

Stepping Stones for Africa:

  • Doel: Verbetering van de leefomstandigheden door enerzijds bieden van ondersteuning van de ontwikkeling van primaire voorzieningen als de bouw van latrines en verbeteren van de drinkwatervoorziening. En anderzijds door het ondersteunen en stimuleren van het dorp bij het creëren van de infrastructuur die nodig is om toeristen te kunnen ontvangen, waarmee extra inkomsten kunnen worden gegenereerd.
  • Activiteiten: Inventariseren van de problematiek, definiëren en evalueren van interventies, fondsenwerving en het bieden van deskundigheid of het zijn van een intermediair hierin.

De bewoners van Atsiekpoe spelen de belangrijkste rol in het bepalen van de inhoud van de projecten. Zij identificeren met ons de problemen die aangepakt dienen te worden, bepalen de prioriteiten, en leveren mankracht en beschikbare middelen voor realisatie van de initiatieven. Stepping Stones for Africa blijkt echt een ‘stepping stone’ voor Atsiekpoe te kunnen zijn.

In praktijk zullen Steping Stones for Africa en Jolinaiko Eco Tours veel samenwerken om doelstellingen te behalen. Financieel zijn beide organisaties echter geheel gescheiden.

De door Jolinaiko Eco Tours gebouwde eco-lodge

Met eigen middelen heeft Jolinaiko in ca. 3 jaar tijd een eenvoudig verblijf voor toeristen gerealiseerd op de rivieroever bij Atsiekpoe.
Deze ‘eco-lodge’ dient voor overnachtingen van toeristen die met Jolinaiko naar het dorp reizen, maar ook zelfstandig reizende toeristen, die via bijvoorbeeld de ‘Ervaar Ghana‘ reisgids naar Atsiekpoe komen, kunnen hier overnachten. Dorpelingen verzorgen zelf de overtocht, ontvangst en maaltijden.

Op onderstaande foto’s is de bouw van de lodge over de jaren te volgen:

U kunt ons helpen

U kunt ons helpen de leefomstandigheden in Atsiekpoe te verbeteren.

Zo werken wij samen met de bewoners aan de bouw van latrines in Atsiekpoe-Vome om de hygiëne en daarmee gezondheid van de dorpsbewoners te verbeteren. U helpt Atsiekpoe-Vome enorm door een bijdrage te storten op onze rekening. Alle beetjes helpen!

Algemeen Nut Beogende Instelling