Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

Atsiekpoe Community Tourism Office en museum

Begin 2011 lanceerden wij het idee een klein historisch-cultureel museum op te zetten in Atsiekpoe. Er is veel te vertellen over de historie en cultuur van de Ewe bevolking in Atsiekpoe en omstreken, en een museum biedt een aantal mogelijkheden:

  • Een bezoek aan het museum aanbieden als excursie aan toeristen. Dit levert extra inkomsten voor het community-fund.
  • De documentatie en daardoor het bewaren van de lokale historie en cultuur en het behoeden van waardevolle voorwerpen voor verlies.
  • Ondanks dat het museum momenteel meer draagvlak vindt onder de ouderen, kan het veel betekenen voor de jeugd: een stukje trots over waar men vandaan komt, inzicht in tradities die in deze moderne tijd waardevol kunnen zijn en educatie door toeristen rond te leiden.

We hadden twee concrete vragen: waar gaat het museum zich huisvesten en zijn er interessante museum stukken beschikbaar?

Gebruik maken van bestaand gebouw had onze voorkeur. Een perfecte huisvesting was beschikbaar op het dorpsplein, maar kosten voor renovatie van deuren en dak waren aanzienlijk, zo ook voor andere beschikbaren panden. Het dorpsbestuur heeft toen besloten land beschikbaar te stellen en de fundering en de lemen muren van een museum (2 kamers van 4 bij 6 meter). Stepping Stones for Africa dekt de kosten voor deuren, ramen en dakbedekking.

Gezien de uiteindelijke investering zal het gebouw de volgende officiële functie en naam krijgen: ‘Atsiekpoe Community Tourism Office’. De functie zal zijn:

  • Receptie voor toeristen
  • Cultureel-historisch museum
  • Winkeltje van lokaal vervaardigde souvenirs

Ook zal er een mogelijkheid zijn het centrum in de toekomst uit te breiden als jeugdcentrum, een streven van het dorpsbestuur.

Inventarisatie museumstukken

Een inventarisatie van mogelijke museum stukken onder de verschillende families was een uitgelezen opdracht voor Jelle Visser, onze student Tourism Consultancy and Management uit Breda. Hij kwam er al snel achter dat interessante snuisterijen zich schuil houden achter lemen muren en in opgestapelde rieten manden. Antieke traditioneel geweven Kente kleden met verschillende betekenissen voor festiviteiten, geërfd gereedschap van de smit, een beroep waar mystieke waarde aan wordt gehecht en enkel weggelegd voor speciale families. Een oorlogsdrum waarvoor eerst een fles lokale gin geofferd dient te worden voordat deze aan het daglicht tentoongesteld mag worden. En meer…

De afspraken over de realisatie van het museum werden op 14 maart 2011 op traditionele wijze bekrachtigd. Nadat de voodoo priester de voorouders heeft gunstig gestemd met woord en gin, neemt iedereen een flinke slok van dit lokaal gebrouwen drank. Dit wordt ‘pouring of libation’ genoemd:

Dekking van de kosten

Een budget van circa €750,- is beschikbaar vanuit het budget voor de verbetering van de infrastructuur toerisme. Dit dekt de kosten voor de eerste fase: het realiseren van het gebouw (cementen vloer, hout voor ramen en deuren, en dakbedekking). De tweede fase is de inrichting, meubels en stellages. Kosten zijn afhankelijk van beschikbaarheid resthout.

Algemeen Nut Beogende Instelling