Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

Samenwerking North Tongu District Assembly

Vrijdag 4 maart 2011 bezochten Togbeh Akati (de Chief van Atsiekpoe), de Assembly Man, Meneer Ameko (de Atsiekpoe Toerism Coordinator), Aziekel (Atsiekpoe Jeugd Leider) en Apollo en Cindy Panou het gemeentehuis van het North-Tongu District in Adidome.

Reden van dit bezoek was het officieel introduceren van de samenwerking tussen de bewoners van Atsiekpoe, Jolinaiko Eco Tours en Stichting Stepping Stones for Africa. Gezien de toenemende activiteiten op het gebied van community-toerisme en de ontwikkeling van sanitaire voorzieningen leek het ons juist om de overheid hier officieel bij te betrekken. Het was een levendige bijeenkomst en de District Chief Executive ontving ons met groot enthousiasme. Het district verraste ons in Atsiekpoe met een wederbezoek op vrijdag 25 maart 2011.

De District Executive, Mr. Tchikata, was zichtbaar verwonderd en geïnspireerd toen hij met eigen ogen de bouw van de community latrines en schoollatrines aanschouwden. Voorzieningen die schaars zijn in North Tongu. Voor een overheidsinstantie is het zoveel makkelijker om samen te werken met lokale partners en dorpen die zelf een verschil proberen te maken en niet enkel en alleen op de overheid wachten. Er zijn een aantal ideeën geopperd voor samenwerking…hierover later meer!

Our fundraising website

Our partners

Our partner Jolinaiko Eco Tours - Travel and Tours through Ghana Togo Benin

Receive our newsletter

Algemeen Nut Beogende Instelling