Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

Stand van zaken schoollatrine 29 maart 2011

De beerput voor de schoollatrine, het leek een illusie…

Vaak genoeg hebben we met gefronste wenkbrauwen in dat gat staan turen. Wat een ellende…wanden die inzakten, grote hoeveelheden mul zand dat dagen graafwerk teniet deed. Dat is nu gelukkig voorbij! De betonnen vloer en de stevige steunpilaren geven de hele buurput van het school-toiletgebouw een solide uitstraling. Nu rest nog het pleisteren van de binnenmuren en storten van een gewapend betonnen deksel. Dan is de eerste fase van dit enorme project afgerond.

De kosten voor fase 1 zijn gedekt met dank aan:

Een begroting voor fase 2, de bouw van 10 toilethokjes, zal spoedig volgen.

Our fundraising website

Our partners

Our partner Jolinaiko Eco Tours - Travel and Tours through Ghana Togo Benin

Receive our newsletter

Algemeen Nut Beogende Instelling