Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

Verslag verblijf Roy van den Ende in Atsiekpoe

Beste lezer,

Vanaf oktober tot en met december 2010 heb ik met de Stepping Stones for Africa stichting samengewerkt en ben betrokken geweest bij het project voor de bouw van school latrines in Vome. Voor dit project heb ik financiering aangevraagd bij het Hopjesfonds en ben drie maanden te gast geweest in het dorpje Atsiekpoe in Ghana.

Ik ben Roy van den Ende, geboortejaar 1989. Ik ben een student aan de Haagse Hogeschool en ben 2 oktober 2010 naar Ghana gevlogen om een stage voor de reisorganisatie Jolinaiko Eco Tours te doen, gecombineerd met een project voor Stepping Stones for Africa.

Als student Small Business met de minor International Development Cooperation, ben ik door Jolinaiko Eco Tours gevraagd om het toerismebedrijf in het dorpje Atsiekpoe te analyseren en hier verbeteringen voor aan te dragen, die daarna ook door mij geïmplementeerd werden.

Hiernaast zette ik mij ook in voor projecten van Stepping Stones for Africa, waaronder projecten in Atsiekpoe-Vome, Ghana en het project in Davedi, Togo.

Eén van de Stepping Stones for Africa projecten richt zich op de bouw van latrines voor de primary school van Vome, waarbij ik voor verslaglegging en verantwoording van de kosten aangesteld ben.

In de voorbereidingen van het project in Nederland heb ik het Hopjesfonds bereid gevonden om een deel van de kosten voor het project te financieren, ik heb dus ook bijdrage kunnen leveren bij het zoeken van fondsen van het project.

Op dit moment schrijf ik dit thuis en ben ik weer in Nederland. Het project is nu halverwege en er is constante vordering met de bouw van de latrines.

Het begon allemaal met mijn beslissing om een keuzevak International Development Cooperation op mijn hogeschool te volgen. Hier kreeg ik de mogelijkheid om af te reizen naar Ghana en hier dus een stage te doen. Het leek mij nuttig om deze stage te combineren met het steunen van een ontwikkelingsproject. Na kennis te hebben gemaakt met de oprichters heb ik financiering kunnen krijgen, ben ik naar Ghana gegaan en heb kunnen beleven hoe de stichting bijdraagt aan de ontwikkeling van Atsiekpoe en Vome door het bouwen van latrines voor de basisschool van Vome.

Dagboek Atsiekpoe

Om mijn persoonlijke ervaringen weer te geven, heb ik een ‘dagboek’ bijgehouden met de gedane werkzaamheden:

Vrijdag 8 oktober ben ik samen met de voorzitter van Stepping Stones for Africa Cindy Noordermeer-Panou, Apollo Panou, Isaac Aziawo en Joseph Owusu (de aannemer) naar Aveyime gereden, dat is een township (stadje) aan de oever van de Volta-rivier. Daar zijn we met de kano naar de overkant gevaren, waar de dorpen Atsiekpoe en Vome liggen. Aangekomen in Atsiekpoe werd ik voorgesteld aan Stephen Kingsley Ameko, de contactpersoon in het dorp, en liepen we richting de bouwplaats van de latrines. Daar ontmoette ik meneer Godwin, het hoofd van de Junior High School, en werd iedereen voorgesteld. De plek waar de latrines gebouwd gaan worden werd gemarkeerd en opgemeten door meneer Owusu. Daarna zijn we naar het huis van het hoofd van de Vome Methodist Primary School gegaan, waar we deze meneer ook ontmoetten. Hier vond overleg plaats over de bijdrage van de scholieren zelf. Afgesproken werd dat de scholieren zelf het benodigde zand en water voor de cementblokken op de bouwplek zullen leveren. In het dorp is genoeg zand te vinden en dit dragen de kinderen dan in emmers op hun hoofd naar de bouwplek, het water halen de kinderen uit de rivier. Het benodigde cement voor de cementblokken zal in Aveyime van het budget gekocht worden. Als de drie bestanddelen op de bouwplek zijn, zal de community zelf de cementblokken gaan maken, waarmee de latrines gebouwd gaan worden.

Een korte impressie van Atsiekpoe, opgenomen met mijn telefoon:

Na dit overleg heb ik de chief en ouderen van Atsiekpoe ontmoet, die mij welkom heetten. Ik heb me voorgesteld, verteld wat ik kwam doen en ze werden ingelicht over het zojuist afgeronde overleg.

Hierna zijn we weer met de kano uit het dorp gevaren.

Maandag 11 oktober ben ik naar het dorp gebracht en ben daar tot dinsdag 19 oktober gebleven. Vrijdagavond 15 oktober vertelde de chief mij dat het zand klaar lag op de bouwplek. Toen ik op dinsdag 19 oktober weer uit het dorp vertrok, heb ik onderweg in Aveyime samen met Apollo Panou en Stephen Ameko 12 zakken cement gekocht. De cementzakken werden naar de rivieroever van Aveyime gebracht en door meneer Ameko de rivier over gevaren. Stephen Ameko heeft voor het vervoer naar de bouwplek gezorgd.

Vanaf maandag 8 tot woensdag 10 november heeft een medewerker van mister Owusu de blokken gemaakt met het cement, het zand en het water. Deze blokken zullen gebruikt worden om de latrines mee te bouwen.

Donderdag 11 november zijn de kinderen van de scholen tijdens de assembly (centrale afsluiting van de schooldag) na schooltijd toegesproken door de leraren om de volgende dag (vrijdag) allemaal te helpen met het graven van het gat voor de latrines.

Vrijdag 12 november zijn de kinderen van de Vome Methodist Primary School en de Vome Methodist Junior High School vanaf acht uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags bezig geweest met het graven van het gat voor de latrines. Na twee uur is een medewerker van mister Joseph Owusu verder gegaan, en op zaterdag is er tijdens de communal labour (gemeenschaps werk) door de mensen van Atsiekpoe verder gewerkt aan het gat.

14 december hoor ik dat de latrines waarschijnlijk niet op tijd klaar zullen zijn voordat ik naar Nederland ga, omdat het werk te langzaam gaat. De materialen zijn er allemaal, maar het gat zakt in als het geregend heeft en moet dus opnieuw gegraven worden. Mr. Owusu heeft besloten om het gat af te laten maken en het dan te egaliseren en te beginnen met het maken van de fundering van de latrine. De metselaars en timmermannen zijn er en het ligt dus aan het afmaken van het gat. Ook denken ze meer geld nodig te hebben, maar dat is nu niet belangrijk voor de voortgang van het project. Ook denken ze dat het te langzaam gaat omdat de mensen niet genoeg meehelpen met het graven.

26 december stap ik op het vliegveld naar Nederland, maar niet zonder afscheid en nog wat foto’s van de voortgang te nemen.

Roy van den Ende,
februari 2011

Our fundraising website

Our partners

Our partner Jolinaiko Eco Tours - Travel and Tours through Ghana Togo Benin

Receive our newsletter

Algemeen Nut Beogende Instelling