Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

De factor tijd

Het lijkt zo eenvoudige om deze toiletten samen uit de grond te stampen, maar niets in minder waar. Tijd is de onmisbare factor. Tijd om een dorpsproces op gang te brengen, tijd om tijdens dorpsbijeenkomsten de voortgang en de stagnatie van de bouw te bespreken, tijd om de uiteindelijke uitvoering aan te passen zodat het eindresultaat naar wens is, tijd omdat het regenseizoen is, tijd….

Tijd om te ervaren en te geloven dat wij samen kunnen creëren, alleen samen, en tijd om in te laten zien dat wij geen loze beloftes doen. Een familie heeft geld bijeen gelegd om de huisjes met bakstenen in plaats van met leem te bouwen, en een andere familie was druk bezig een decoratieve ventilatie steen te creëren, en dit illustreert dat men pro-actief is en trots op het uiteindelijke eindresultaat. Het is een klein project, slechts een fundament, maar een solide fundament van vertrouwen en daadkracht voor meer vooruitgang in de toekomst.

Our fundraising website

Our partners

Our partner Jolinaiko Eco Tours - Travel and Tours through Ghana Togo Benin

Receive our newsletter

Algemeen Nut Beogende Instelling