Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

De oprichters

Stepping Stones for Africa is opgericht door Remco Kalf en Cindy Noordermeer. De samenwerking tussen Remco (1971) en Cindy (1977) is begonnen in 2003.

Cindy en Remco

Cindy schreef verhalen tijdens haar verblijf in Ghana van 2003 tot 2005 en haar werk in de HIV/AIDS kliniek in Accra. Remco maakte de website www.aandachtvooraids.nl om de impressies en verhalen van Cindy dichter bij de mensen in Nederland te brengen.

De gezamenlijke projecten in het kader van Aandacht voor Aids hebben in 2006 geleid tot de oprichting van de Stichting Stepping Stones for Africa.

Voordat Remco en Cindy besloten om zich samen in te zetten voor projecten in Africa om de leefomstandigheden van mensen daar te verbeteren, waren zij al veel eerder met elkaar verbonden. Zij zijn namelijk familie van elkaar: neef en nicht.

Algemeen Nut Beogende Instelling