Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

Anti-retrovirale medicijnen en personeel voor de IHCC kliniek – 2006-2009

International Health Care Clinic“Wat zou je droom zijn als geld geen rol zou spelen?”, was de vraag die wij in januari 2006 aan Naa Ashiley Vanderpuye, oprichtster van de IHCC kliniek in Ghana voorlegden. “Dan zou ik anti-retrovirale therapie willen kunnen geven aan de HIV-geïnfecteerde patiënten in mijn kliniek”, was het directe antwoord dat zij ons gaf.

De aanleiding van ons gesprek met Naa Ashiley was de toegezegde donatie van €20.000,- door De Trut. We wilden de beste manier vinden waarop dit bedrag besteed zou kunnen worden om een zo groot mogelijke impact op de zorg voor de AIDS-patiënten in de kliniek te hebben.

Anti-retrovirale medicijnen in Ghana

Anti-retrovirale therapie (in de volksmond AIDS-remmers genoemd) is in Ghana voor de meeste mensen verre van vanzelfsprekend. Tot voor kort bestond de hulp die de kliniek aan AIDS-patiënten kon geven uit behandeling van infecties, verbetering van de conditie door het verschaffen van voedingssuplementen, en stervensbegeleiding. Anti-retrovirale therapie is sinds 2003 in Ghana beschikbaar, maar kon enkel gegeven worden aan patiënten die hiervoor 500 dollar per maand voor konden betalen.

Dankzij subsidie via The Global Fund, dat samenwerkt met de Ghanese regering om de therapie beschikbaar te maken voor iedereen, is een programma gestart waardoor de kosten voor patiënten zijn teruggebracht tot 5 dollar per maand. De Ghanese regering is niet van plan de therapie gratis beschikbaar te stellen.

Inmiddels beschikken 9 van de 10 regionale ziekenhuizen over de therapie, en een aantal missie-ziekenhuizen en ‘bedrijfsziekenhuizen’. Om in aanmerking te komen, dient een ziekenhuis echter wel aan strenge criteria te voldoen.

Ondanks dat een groeiend aantal ziekenhuizen en instellingen de accreditatie inmiddels heeft gekregen, bevinden de meeste hiervan zich in het rijkere zuiden van Ghana en in de grote steden, en is adequate behandeling door de lange reisafstanden (en de hoge reiskosten) voor de gemiddelde HIV-patiënt nog steeds ver buiten bereik.

Obstakels opruimen

TrutfondsDe droom van Naa Ashiley riep bij ons de volgende vraag op: “Kunnen we met het geld van het Trutfonds er misschien voor zorgen dat de IHCC kliniek in aanmerking komt voor dit programma, en wat zijn de eisen waaraan je op dit moment niet kunt voldoen?”

Het IHCC zou theoretisch voor het programma in aanmerking kunnen komen, maar er bleken twee obstakels:

  • Een goed uitgerust laboratorium met als belangrijkste instrument een ‘CD4-count machine’.
  • Gekwalificeerd personeel (waaronder een een arts, een laborant, een gediplomeerd verpleegkundige en een assistent verpleegkundige) in vaste dienst.

Het eenvoudige laboratorium was – mede dankzij Aandacht voor Aids- al eerder gerealiseerd, er was al een laborant in dienst, echter er was geen geld voor de benodigde zeer dure CD4-count machine, en voor de salarissen van de twee verpleegkundigen.

DSC_0738.jpgMet het geld van het Trutfonds hebben wij beide opstakels kunnen helpen opruimen:

  • Door €12.000,- beschikbaar te stellen voor de CD4-machine heeft de IHCC een samenwerkingsverband aan kunnen gaan met de Stanford University en de World Wide Aids Coalition, die op haar beurt het resterende bedrag voor de in totaal $40.000,- kostende CD4-count machine heeft bekostigd, en technische assistentie, deskundigheid en training biedt gedurende het hele proces.
  • Daarnaast bieden wij personele ondersteuning door het salaris van een ‘registered nurse’ en een ‘nurse assistant’ voor de duur van twee jaar (april 2006 t/m maart 2008) te betalen. Adequate zorg begint bij goed personeel en is – los van de accreditatie – op zichzelf al een grote verbetering, aangezien het verkrijgen van donaties en subsidies voor deze “overheadkosten” voor medische instellingen in Afrika in de regel ontzettend moeilijk is.
Een droom gerealiseerd

Het hele proces heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Naa Ashiley heeft nog voor een aantal wat hete vuren gestaan, maar inmiddels is de kliniek door het toelatingsproces heen en heeft de accreditatie gekregen.Naa Ashiley Vanderpuye

De CD4-count machine is aangeschaft en geïnstalleerd, de diverse trainingen voor het personeel zijn afgerond, officiële toestemmingen zijn gegeven, voorlichtingsmateriaal is beschikbaar gekomen, en de eerste medicijnen worden op dit moment aan patiënten voorgeschreven.

Een droom is hiermee uitgekomen! Namens Naa Ashiley Vanderpuye en haar patiënten, willen wij Stichting Fonds De Trut enorm bedanken voor deze bijdrage.

Verlenging steun van De Trut

In januari van 2008 heeft De Trut besloten om middels een nieuwe donatie van €3600,- de IHCC kliniek nog een jaar langer te steunen. Met deze nieuwe donatie hebben wij t/m maart 2009 de kliniek ondersteund met het betalen van het benodigde personeel. De zorg voor de patiënten was hiermee een jaar langer gewaarborgd, maar het belangrijkste is dat hiermee aan de eisen voor accreditatie kon worden voldaan, en anti-retrovirale middelen konden blijven worden verstrekt.

Algemeen Nut Beogende Instelling