Stepping Stones for Africa on InstagramStepping Stones for Africa on Facebook

School latrine voor Vome Primary School

Sinds Stepping Stones for Africa en onze lokale partner Jolinaiko Eco Tours betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Atsiekpoe, zijn wij ook betrokken bij de Vome Methodist School. In het verleden hebben kleinschalige activiteiten plaatsgevonden, maar de samenwerking heeft letterlijk voeten in de aarde gekregen toen in oktober 2010, door de inspanningen van stagiair Roy van den Ende, een budget van € 1500,- werd toegekend door het Hopjes Fonds in Nederland voor de bouw van een school latrine.

De Vome Methodist School omvat een lagere school (‘primary school’) en een middelbare school (‘junior high school) en voorziet respectievelijk 350 en 100 kinderen van onderwijs. Deze kinderen komen uit Vome, Atsiekpoe en zeven andere dorpen in ‘North-Tongu District’ in de Volta Regio in Ghana. Het verbeteren van de sanitaire voorzieningen op de school is een logisch vervolg op de bouw van de community latrines in Atsiekpoe. In Vome en omliggende dorpen, inclusief op het schoolterrein, zijn op dit moment geen fatsoenlijke toiletvoorzieningen aanwezig (afgezien van de door ons gebouwde latrines bij families thuis in Atsiekpoe en een simpel urinoir op het schoolterrein).

In eerste instantie was het doel van dit project de realisatie van een gebouw met vier toiletten voor de Junior High School. Tijdens overleg met de betrokken partijen werd ons gevraagd de bouw van een toiletgebouw voor de Primary School te overwegen. Deze school telt een groter aantal leerlingen en in het verleden zijn er door de overheidinstanties beloftes gedaan over de bouw van een toiletgebouw, maar deze zijn nooit nagekomen.

Naar onze mening is de sleutel voor een succesvol project flexibiliteit om een project aan te passen aan de daadwerkelijke behoefte van de ontvangende partij. Wij konden de behoefte aan een groter toiletgebouw voor de Primary School volledig voorstellen en met het vertrouwen dat wij in staat zullen zijn de rest van de benodigde fondsen te genereren, hebben we ingestemd met de bouw van tien toiletten.

Het gebouw

De bouw is gestart in oktober 2010 onder begeleiding van een bevriende professionele aannemer, om te garanderen dat de bouw voldoet aan Ghanese bouwnormen.

Het hele gebouw omvat een beerput (een gat van 3.5m x 10m x 6m diep – ongeveer 210 m3 – met een betonnen vloer, stenen muren en een gewapend betonnen deksel) met daarbovenop een gebouw met 10 aparte toiletten (vijf jongens en 5 meiden toiletten).

Het aanleggen van een beerput is standaard in de Ghanese bouw aangezien er geen algemene riolering bestaat waarop men aangesloten kan worden. Indien de beerput vol raakt, en daar zullen tientallen jaren overheen gaan, wordt deze door een overheidsinstantie leeg gepompt, en uiteindelijk voor bemesting gebruikt.

Hieronder een aantal foto’s van de eerste fase van de bouw:

Kostenplaatje

De totale kosten van de aanleg van het gehele gebouw is circa € 5250,-. De beerput kost circa € 3250,- en het toilet gebouw € 2000,-. De kosten voor de beerput zijn gedekt met dank aan het Hopjes Fonds, een donatie van het tijdschrift Happinez en de samenwerking met Annick Durand van scholengemeenschap College George Sand in La Motte Servolex, Frankrijk.

Wij zijn nog op zoek naar donateurs voor het resterende bedrag. Een gedetailleerd kostenoverzicht en project plan is beschikbaar op aanvraag.

De totale kosten zijn hoger dan in eerste instantie verwacht vanwege hogere materiaalkosten. De grond bevat zoveel zand dat er een hogere verhouding cement/zand gebruikt dient te worden voor het maken van de bakstenen. Ook veroorzaakt het zand een poreuze bodem waardoor een extra gewapende betonnen constructie is aangelegd om de beerput van meer steun te voorzien (zie foto 17/19). Met het regenseizoen in aankomst hebben we besloten de bouw te versnellen door mankracht te betalen voor hun werk i.p.v. volledig te vertrouwen op vrijwilligerswerk. Op de foto’s is ook te zien hoeveel inspanning er wordt gevraagd van de werklieden, en vergoeding is daarom op zijn plaats.

Algemeen Nut Beogende Instelling